Ekonomi

Depremzede esnafa, çiftçiye destek – Ekonomi Haberleri

Hükümet depremzedelere yönelik bir dizi adım daha attı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle deprem bölgesinde ekonomik hayatın yeniden canlanması için bazı tedbirler alındı. İşte önlemler…

ESNAFA BELGE ÜCRETİ YOK: Depremde zarar gören esnaftan 31 Aralık 2023 tarihine kadar, esnaf sicil müdürlüklerinde yapacakları tescil, terkin, tadil, sicil tasdikname işlemlerinden de harç ile sicil gazetesi ilan ücreti de alınmayacak. 5362 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr odaları, birlikleri, federasyonları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Kooperatifler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşları, 6 Şubat’tan itibaren olağanüstü hal süresince, afet bölgesindeki illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilecek.

ÖLEN MEMURUN AYLIĞI GERİ ALINMAYACAK: Devlet Memurları Kanunu kapsamında 11 Şubat itibarıyla kamu personeline yapılan aylık ve ücret ödemeleri ilgililerin depremde yaşamını yitirmeleri durumunda geri alınmayacak. Mevcut sisteme göre reddi miras yapılmadığı sürece bu tutarların geri ödenmesi gerekiyordu. Kararnamenin kamu personeline yapılmış avans ödemesiyle ilgili hükmü yürürlüğe girdi.

VERASAT VERGİSİ İSTİSNASI: Torba Kanun kapsamında da depremde ölenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallarla bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar, veraset ve intikal vergisinden istisna tutuldu. Bu şekilde gerçekleşen intikaller nedeniyle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecek.

ŞEHİRDEN GİDENİN HAKKI KAYBOLMUYOR: Deprem sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak. Depremde vefat edenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketlerince ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nden yapılan ödemelerden de gelir vergisi kesintisi yapılmayacak.

EMSAL KİRA BEDELİ OLMAYACAK

Meclis’te kabuedilen yapılandırma kanunu kapsamında da depremzedeler için bazı düzenlemeler yapıldı. Buna göre, sahibi oldukları konutları depremden etkilenen vatandaşlara bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak. Depremde ölenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallarla bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımların veraset ve intikal vergisinden istisna tutulacak ve işlem kolaylığı sağlanacak. Tutulması, muhafazası ve ibrazı zorunlu defter, belgeleri depremde zayi olan mükellefler için yetkili mahkemeye başvuru süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Bu belgenin il veya ilçe idare kurullarından alınabilmesine imkân sağlandı.

ÇİFTÇİYE 5 MİLYARLIK DESTEK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremlerden etkilenen çiftçilere bugüne kadar yaklaşık 5 milyar liralık destek sağladıklarını belirterek, “Çiftçilerimizin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi. Kirişci, bölgedeki tarımsal faaliyetleri dikkatle takip ettiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını, köy köy hasar tespit çalışması yaptıklarını ifade etti. Kirişci, depremin olumsuz etkilerini dikkate alarak bazı desteklemelerde başvuru sürelerini uzattıklarını, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de afet bölgesinde hububat ve baklagilde kota ve cins ayrımı gözetmeksizin alım yapacağını dile getirdi. Programlı aşılama faaliyetleri için aşıların düzenli şekilde bölgeye ulaştırıldığına dikkati çeken Kirişci, sahra veteriner kliniklerinin de hizmet verdiğini anlattı.

BORÇLAR ERTELENİYOR

Depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (TKK) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararda da düzenlemeye gidildi. Kredi borçlarının ertelenmesini düzenleyen maddedeki “bekleme süresi” ibaresi “tasfiye olunacak alacaklar hesabına alınmasına kadarki süre” şeklinde düzenlendi. Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi süresince vadesinden/taksit vadesinden/ hesap devresinden itibaren faiz uygulanmayacak. Yatırım kredilerinde ödenmemiş tüm taksitler birer yıl ertelenecek. Diğer taksitlere faiz oranı ve indirimlere devam edilecek.

SondakikaWorld CEO | Co Founder | Web Developer | Graphic Designer

Tepkiniz nedir?

İlgili Yazılar

1 of 10.889

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir