Günün İçinden

Harut ve Marut Hikayesi Nedir? Harut ve Marut Hikayesi …

Harut ve Marut hikayesi nedir sorusuna yanıt verebilmek için detaylı bir açıklama yapmak gerekir. Bununla birlikte Harut ve Marut hikayesi Kur’an’da nasıl geçiyor sorusuna yanıt vermek için de Bakara Suresi’ni incelemek gerekir. Çünkü bu hikaye genel Bakara Suresi’nin belirtilen ayetlerinde bir kıssa şeklinde anlatılmıştır. Harut ve Marut hikayesi gerçek mi, Kur’an’da nasıl geçiyor sorularının tüm yanıtlarını sizler için paylaştık.

Harut ve Marut Hikayesi Nedir?

Harut ve Marut’un hikayesi İslam öncesinde ve sonrasında en merak edilen konular arasında yer alır. Birçok dinde söz konusu edilen hikaye Kur’an içerisinde de belli ayetlerde geçmektedir. Bakara Suresi’nin 102- 103 ayetlerinde, Hz. Süleyman’a atılan birçok iftira bu kıssa üzerinden insanlara anlatılmaktadır. Bu bakımdan da tarih boyunca en merak edilen hikayelerden biri olmuştur.

Harut ile Marut Kimdir?

Harut ile Marut Kur’an’da isimleri geçen ve insanlara sihir yapmayı öğrettiğine iki farklı melektir. Ancak bu iki melek yalnızca İslam kaynaklarında geçmez. Aynı zamanda İslam öncesi kaynaklarda da isimlerine sıklıkla rastlanır. Bu dinler arasında Zerdüştlük, Yahudi inancı, Hristiyan inancı, Hinduizm gibi dinlerde de Harut ile Marut meleklerinin bahsi geçtiği bilinenler arasındadır.

İslam’da da isimlerinden bahsedilen Harut ile Marut Kur’an’da detaylı olarak geçmektedir. Bakara Suresi2nin 102. ve 103. ayetlerinde isimlerinden bahsedilir. Bu ayetlerde Hz. Süleyman’a atılan iftiralar ile Harut ile Marut’a sihir öğretilmesi bir arada anlatılmaktadır.

Harut ile Marut Gerçek mi?

Harut ile Marut, Kur’an’da da geçtiği için gerçekliği konusunda şüphe etmek doğru değildir. Ancak bahsi geçen ayetlerde her iki melekten de çok detaylı bir şekilde bahsedilmemiştir. Hikayeye göre Harut ile Marut’un Babil’de bulunduğu ve günah olduğunu belirterek insanlara sihir öğrettikleri anlatılır. Ayet içerisinde daha fazla ayrıntı bulunmamaktadır.

Ancak İsrailiyat adı verilen ve hadis literatürüne giren çeşitli Yahudi kaynaklarında daha ayrıntılı bilgiler bulunur. Kur’an’da da Yahudilerin ayrıca sihirle uğraştıkları üzerine çeşitli bilgiler verilmiştir. Ancak bazı İslam alimleri İsrailiyat kaynaklarında verilen bilgileri reddetmektedir. Reddeden isimler arasında Taberi, İbh Hazm, Kurtubi, İbn Kesir, Tabersi gibi önemli bilgiler bulunur.

Bununla birlikte İbn Hazm Harut ile Marut hakkında onların melek değil de iki şeytan ve cin kabilesi olduğu üzerinde de durmuştur. Bazı alimler de Harut ve Marut’u ‘melekyn’ kelimesinden dolayı iki melik ya da iki kral olarak yorumlamış ve bu isimlerin kişileri ifade ettiğini belirtmiştir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir