Bilim-Teknik

HAYU MARCA’NIN YILDIZ KAPISI: BOYUTLAR ARASI SEYAHAT VE SOLUCAN DELİKLERİ

Eski Amerika’daki efsanelerden birisi Peru’daki bir kaya oluşumuna ve ona eşlik eden platoya çok farklı bir anlam kazandırıyor.  Efsaneye göre uzak bir kıtadan (kimileri bunun MU kıtası olduğunu iddia ediyor) gelen bir Rahip Peru’da Hayu Marca Denen bir kayalık vadideki kapı şeklindeki bir kaya oluşumundan geçerek Tanrıların Şehrine (Muhtemelen Ülker Takımyıldızındaki bir gezegene) gitti. Modern Araştırmacılar bu kaya oluşumunun, aslında bir solucan deliğine açılan bir kapı olması ihtimalinin üzerinde duruyorlar. Kapıdaki disk şeklindeki oluşuma elini değdirenler sıradışı deneyimlere yol açan farklı enerjiler hissettiklerini söylüyorlar.

Dünyadaki birçok antik sitenin özel güçlere sahip olduğuna ve ışıklar veya başka türlü imkânsız görünen seslerle benzersiz frekanslar yaydığına, diğer birçok sitenin de insanların, şehirlerin ve hatta iz bırakmadan kaybolan tüm gemilerin hikâyelerini taşıdığına inanılıyor. Stonehenge, Bermuda Üçgeni, Tiwanaku, Bolivya’daki Güneş Kapısı ve diğerleri, bilim adamlarının bile kafasını kurcalamasına neden oldu. Daha geniş düşünenler ise şu soruyu soruyor “Bu bölgeler aslında başka boyutlara açılan içinden tanrıların yanı sıra insanların bu dünyadan diğerine geçip gittiği kapılar –ki yıldız geçitleri olarak bilinirler-olabilir mi?” Peru dağlarında, gizemle örtülmüş ve efsanevi oranların yetenekleriyle ilişkilendirilen bir geçit duruyor. Peru dağlarında yükseklerde bulunan Tanrılar Şehri, bu şüpheli yıldız kapılarından birine ev sahipliği yapıyor olabilir. Sadece Birkaç On Yıl Önce Keşfedilen Peru Sierra de Hayu Mara’nın heybetli Anıtının, aktif tarihinde bir zamanlar var olan eski bir yıldız kapısının kalıntısı olduğuna inanılıyor.

Bu alışılmadık inançlar hem karmaşık şekilde oyulmuş kayalar, hem de yerel efsaneler tarafından besleniyor, yerli halk tanrıların krallığına açılan bir kapıdan söz ediyor. Mitler, arkeologlar Hayu Marca’daki alana gelene kadar yalnızca yerel olarak biliniyordu. Yerlilerin inançlarına göre, kabilelerinin en değerli savaşçıları ve kahramanları bu aynı kapıdan öbür dünyaya bir yolculuğa çıktılar. Bu Yıldız Kapısı ile ölümsüzlük alanına ulaşacaklardı.

Bildiğimiz gibi, büyük ya da küçük, herhangi bir efsanenin bir gerçeği vardır. Bu şekilde gizemli kapı var ve tesadüfen, Peru’nun Puno kentine 35 km uzaklıktaki Hayu Brand’ın dağlık bölgesini keşfeden bir rehber Jose Luis Delgado Mamani tarafından keşfedildi. Site, kelimenin tam anlamıyla çölün ortasında, 4,000 metreden fazla yükseklikte; Taşa gözle görülür şekilde büyük bir dikdörtgen oyulmuş ve altta kapıya benzeyen bir niş var. Perulu yerliler buna “Tanrıların Kapısı” diyorlar. Ama neden hiçbir yere gitmeyen bir kaya kapısı yaratılsın? Burada dolaşmanın bir yolu var mı?

Efsanelerde sözü edilen bu portal ya da yıldız kapısı güney Peru’nun dağlık bölgesi Hayu Marca’da bulunuyor. Kapı Yedi metre genişliğinde ve uzunluğunda tek bir kayaya oyulmuş gibi görünüyor. Bu simetrik ‘giriş’in merkezinde, olası kullanımını yorumlamak zor olan başka bir alışılmadık özellik daha var, ancak yerel mitler, bunun ölümcül ruhların girişi olduğuna, daha geniş olanın ise, tanrılara ait olduğunu söylüyorlar. Ama bu hikâyelerde herhangi bir gerçek var mı? Bunun cevabını vermeden önce yıldız kapısı hipotezini ve bunun antik yıldız kapıları ile olan ilişkisini ele alalım.

Solucan Deliği Kapıları Olarak Yıldız Geçitleri

Bu efsanenin ardında bir hakikat gizli olabilir ve modern bilimin hipotezleri ile de bağlantılandırılabilir. Buna göre Yıldız geçidi denen bu gizemli yerler aslında birer Solucan Delikleri.

Solucandelikleri evrenin uzak noktalarını birbirine bağlayan kestirme tüneller olarak tanımlanıyor. Örneğin uzay-zaman dokusunu bir kâğıt yaprağına benzetirsek, Güneşimiz ile Dünya’yı bu kâğıdın üzerine iki temsili nokta çizerek yerleştirebiliriz. Güneş ile Dünya arasında ortalama 150 milyon km mesafe var. Bu mesafeyi de ölçekleyip küçülterek, Güneş ve Dünya’ya karşılık gelen iki noktayı 15 cm’lik bir çizgiyle birleştirebiliriz. Gerçek uzayda Güneş’ten yola çıkıp Dünya’ya ulaşmak için 150 milyon km kat etmemiz ya da kâğıt üzerinde 15 cm’lik çizgiyi izlememiz gerekecektir.

Ancak teorik olarak bunu yapmak zorunda değiliz. Bunun yerine hile yapabilir ve kâğıdı ikiye katlayarak, Güneş ile Dünya’yı temsil eden iki noktayı üst üste bindirebiliriz. Ardından kurşunkalemle kâğıdı delerek bir tünel açıp noktaları birleştirebiliriz. İşte solucandelikleri de uzay-zaman dokusunu büküp katlayarak böyle bir delik açıyor. Böylece uzayda milyarlarca ışık yılı uzakta bulunan iki noktayı, örneğin iki galaksiyi anında veya birkaç saniye içinde birbirine bağlayabiliyor. Teorik olarak sözü edilen bu solucan delikleri ve elbette paralel evrenler kanıtlanabilmiş değiller. Fizikçiler bunun nedeni olarak Einstein in görelilik teorisi ile Kuantum Fiziğinin birbiri ile bağdaştırılamamasını gösteriyorlar.

Eğer bunu yapıp teknolojik olarak da bu kapıları açmış olsaydık ışık yılı gibi fiziki bir zorunluluğa gerek kalmadan yıldızlar arasında ve hatta galaksiler arasında yolculuk yapmak mümkün olurdu. Bu kapılar aynı zamanda paralel evrenler arasında da geçiş kapısı işlevi görebilirler. Bu arada bir başka yazı da bu teknolojiyi elde etmek için füzyon enerjisi ve CERN deneylerine daha geniş ölçekte değineceğiz. Sonuçta solucan deliği dediğimiz iki kara deliği birbirine bağlayan tüneller. Bazı karadelikler bu şekilde farklı evrenleri birbirine bağlamak için bir tür tünel işlevi görüyor. Dediğimiz gibi bu teknolojiyi elde etmek mümkün olsaydı bir galaksiden bir başkasına çok kısa bir zamanda ışık hızından bile daha hızlı hatta ondan on kat daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek mümkün olabilirdi. İşte tam bu noktada teorik olarak şunu sorabiliriz, ya eski taş çağı gibi bir teknolojiye sahip olan bir uygarlıkta bizden çok önce var olmuş ve çok yüksek bir teknoloji ile buna ulaşabilmiş birileri bu yolculukları yaptıysa. Ya da bir uzaysal uygarlık bu teknolojiyi kullanarak bu dünyaya geldiyse. Taş çağında bu tür kişiler ile karşılaşanlar çok haklı olarak bunlara Tanrılar demişlerdir. Yani mitler pek ala da bir tür amnezi yaşamış olan bugünkü insanlara belleklerini yeniden kazanmaları için bir tür anahtar olabilir. Bu ufak hatırlatma ya da anlatacağımız hikâyenin tamamı ile efsanevi ya da hayal gücü ürünü olmadığını anlatmak açısından oluşturduğumuz bu teorik çerçeveden sonra bir yıldız kapısı olarak Hayu Marca anlatasını ele alabiliriz.

Tanrıların Şehri

Peru dağlarında yükseklerde bulunan Tanrılar Şehri, bu şüpheli yıldız kapılarından birine ev sahipliği yapıyor. Dağlık kayalık arazide eski bir arkeolojik alan olarak Hayu Marca Peru hükümetinin koruması nedeniyle, hala büyük ölçüde keşfedilmemiş olarak duruyor. Bu ünlü yer Titicaca Gölüne yakın bir yer. Benzer bir site Bolivya, Tiahuanaco’da var ve ‘Güneşin Kapısı’ olarak adlandırılıyor. Araştırmacılar, bu bölgenin gerçekten bir yerleşim içerip içermediğinden hala emin değiller, ancak kaya oluşumları konutlar ve yapılarla ilginç bir biçimde benzerlik gösteriyor. Tanrıların Kapısı, 1996 yılında bölgeyi tanımak için yerel tepelerde yürüyüş yaparken oraya gelen yerel bir tur rehberi olan Jose Luis Delgado Mamani tarafından keşfedildi. Kaya oluşumunun içine yerleştirilmiş devasa kapıya yaklaştığında, anımsadı- bu geçidi daha önce rüyalarında görmüştü. Yıllar boyunca, daha küçük bir iç kapıya sahip, gizemli bir mavi ışık yayan pembe mermer bir geçit, uyurken ona kendini göstermişti ve keşif anı onu neredeyse bayılma noktasına getirdi. Bu sadece harika bir tesadüf olabilir miydi?

Eski ya da modern bir şehir olmamasına rağmen, Yerliler bu bölgeyi ‘Tanrıların Şehri’ olarak adlandırıyorlar. Titicaca Gölü’nün, Panu’nun ve çevredeki bölgenin geri kalanının yerli halkları, “Tanrıların topraklarına” açılan gizemli bir kapıyla ilgili bir efsaneyi uzun zamandır anlatıyorlardı. Antik çağlardaki kahramanların, bu Dünya’daki zamanları sona erdiğinde, tanrılarına katılmak için bu kapıdan öteye geçtiklerine tanık olunmuştu. Efsane aynı zamanda, aynı büyük adamların, yanlarında tanrılarıyla birlikte aynı kapıdan arkalarında bıraktıklarının hayatlarını kontrol etmek için tekrar girdiklerinden bahseder. Yine aynı Hikâyeler ayrıca, bu adamlardan birkaçının krallıklarını teftiş etmek için tanrılarıyla birlikte kapıdan Dünya’ya döndüklerinden bahseder. Yani bu hikâyelere göre kapı, tanrıların ülkesine açılan bir kapıydı.

Yedi Işın Efsanesi ve Altın Disk

Başka bir efsane, Yedi Işın tapınağının İnka rahibi Aramu Maru’nun hikâyesini anlatıyor. İspanyollardan kaçmak için tapınaktan ‘Yedi Işın Tanrılarının Anahtarı’ olarak bilinen altın bir diskle ayrıldığı söylenir. Ve Hayu Marca Dağı’nda saklanmaya gitti. Arama Maru sonunda diğer rahiplerle bir tören sırasında altın diski kullandı. Bu efsaneye göre, içinden geçtiği tünelden ışık yayılıyordu.

Eski bir arkeolojik sit alanı olarak kabul edildiğinden ve Peru hükümeti tarafından korunduğu için orada başka kazı yapılmadı.

Yerlilerin anlattığı efsane aynı zamanda bir kehanetten de söz ediyor: gelecekte bir gün kapı “gerçekten olduğundan çok daha büyük” açılacak ve tanrıların güneş gemilerinin dönmelerine imkân verecekti.

Tüm bunlar ve daha fazlası, bu muhteşem yapıyı ilk kez rüyalarının dışında gören Mamani’nin zihninden hızla geçti. Bu Geçit, tabanda daha küçük bir kapı ile 7 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde duran kaya yüzeyinden oyulmuştur. Daha küçük kapının ortasında dairesel bir çöküntü vardı.Ayrıca bakınız

ESKİ SANSKRİTÇE YAZILAR UFO’LARIN 6.000 YIL ÖNCE BİZİ ZİYARET ETTİĞİNİ YAZIYOR

Portalı rüyalarından tanıdığında, Mamani hemen çevredeki La Paz, Puno ve Lima köylerindeki arkeoloji uzmanlarıyla temasa geçti ve birkaç saat içinde site, bölge hakkında dönen efsanelere aşina olan İnka tarihçileri ve bilim adamlarıyla dolup taşıyordu.

Titicaca Platosundaki Diğer Yerlerle Bağlantılı

Geçidin diğer dünyalara açılan bir portal olduğu iddialarına rağmen, ister dağın içinde barınan çok sayıda tünele yol açsın, ister insanları ve diğer varlıkları başka boyutlara taşısın, bilim adamları doğal olarak efsanelere inanmadılar ama gerek kapı gerekse de ortadaki diskle ilgili de herhangi bir hipotezleri o anda olmadığından kuşkulu bir pozisyon benimsediler. Arkeologlar söz konusu disk alanını andıran çıkıntının tıpkı kapı olduğu söylenen kaya oluşumu gibi doğal olduğunu ya da kapıyla birlikte oyulduğunu ve arkasını gösteren herhangi bir şey olmadığını söylüyorlar. Onların görüşüne göre bu disk görünümlü oluşum aslında bir kapı değildir-tıpkı kaya gibi- Aksine, profesyonel görüş, gerçek bir kapı olmadığıdır, çünkü çerçeve, giriş ve açıklığın arkası aynı kayadan oyulmuştur.

Ancak resmi bilimin görüşü ne olursa olsun, Söz konusu kapı ya da kaya oluşumu, Bolivya, Tiwanaku’daki Güneş Kapısı ve diğer beş arkeolojik noktanın tümüyle, çizgileri tam olarak plato ve Titicaca Gölü’nün olduğu yerde kesişen ızgara benzeri bir düzende inkar edilemez şekilde  birbirine bağlı..

Son yirmi yılda bölgeden gelen haberler, tüm bu alanlarda özellikle Titicaca Gölü’nde önemli UFO faaliyeti olduğunu göstermiştir. Çoğu rapor, parlayan mavi küreleri ve parlak beyaz disk şeklindeki nesneleri tanımlar.

Araştırma ekibinde yer alan bazıları ise kuşkucu meslektaşlarından oldukça farklı düşünecek deneyimler yaşadıklarını söylüyorlar. Onlara göre, ellerini kapıya koyduklarında, içeriden farklı bir enerjinin dalgalanmalarını hissedebiliyorlardı. Bazıları garip ritmik bir müzik duydu. Diğerleri, ateş sütunları ve bu dünyanın ötesindeki şeylerin vizyonlarını gördüklerini iddia etti. Bu deneyimleri yaşayanlar ister istemez şu soruyu soruyorlar. Burası Peru’daki eski bir ileri teknolojinin işareti mi, yoksa daha da olağan dışı bir şey mi?

Bu sitelerin çoğu modern bilim tarafından büyük ölçüde açıklanamıyor ve belki de cazibelerinin büyük bir kısmı buradan geliyor. Alternatif evrenlere açılan yabancı portallar, tanrıların yeniden ortaya çıkabileceği ve insanların ortadan kaybolabileceği geçitler veya sadece ritüeller ve ibadetler için tasarlanmış eski bir yapı olsun, bu garip oluşumlar binlerce yıl sonra bile bizim merakımızı kışkırtmaya devam ediyor.

Jorge Luis Delgado Mamani, “Peru’nun ana dilinde Chicana kelimesi, Güney Haçı, Orion veya Ülker gibi takımyıldızları belirtir” diye açıklıyor . “Bir büyüğümüz derdi ki bu kapı eve giden köprüdür”. ” Temel olarak, tüm bu efsanelerin Uzaydaki Kardeşler ile ilgisi var. ” Ama gerçekten bu kapıyı etkinleştirebilecek bir cihaz var mı? Ve eğer öyleyse, geçit nereye gidiyordu? Kimbilir belki de CERN deneylerinde ve CİA’in gizliliği kaldırılmış belgelerinde bu soruların cevapları olabilir.

SondakikaWorld CEO | Co Founder | Web Developer | Graphic Designer

Tepkiniz nedir?

İlgili Yazılar

1 of 7.542

1 yorum

  1. Very nice article. I absolutely appreciate this site. Stick with it!|

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir