İbadet

Hızır A.S Yardıma Çağırma Duaları

Kişi,maddi ve manevi olarak sıkıntılara girdiği ve korkulara kapıldığı zaman;Hızır Aleyhisselam’ın ruhaniyetinden istimdat etmek ve onu yardımına çağırmak için bu dua’yı 140 defa okumalıdır. Gerçekten sıkışmış ve kendisine bütün kapılar kapanmış olan bir kişi duanın şart ve edeplerine riayet ederek,Hızır Aleyhisselâm’ı yardımına çağırdığı zaman o gelir ve ona yetişir. dua budur.

Okunacak olan dua:
”Edrik Ebel Abbas Enni munhasır Seyyidi belyebni Melikâni l-Hızır.

yetiş ey abbasın babası ben sıkıntıdayım efendım belya ibni melkannıl hızır.

Anlamı;
“ Yetiş ey Abbas’ın babası Melikânil ‘in oğlu  Belya Hızır efendim ben sıkıntıdayım”

HIZIR(a.s.)ı görmek için

40 gün beş vakit namazdan sonra 40’ar defa
“Hüvel evvelu vel ahiru vez zahirduvel batinu ve hüve bikulli şeyin âlim”
okumaya devam eden kimsenin Hızır a.s.’ı göreceği rivayet edilir.

******************
Bu dua, Hızır Aleyhisselâm tarafından şifa için okunan ve öğretilen bir duadır.

“Aksemtu aleyki eyyetuhel illetü bi izzetillâh ve bi azameti azametillâh ve bi celâli celâlillâh ve bi kudreti kudretillâh ve bi sultâni sultânillâh ve bi lâ ilâhe illallâh ve bi mâ cera bihil kalemi min indillâh ve bi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi ilen sarafti”.

Meâli : “Ey hastalık! Sana Allah’ın izzetiyle, azametiyle, yüceliğiyle, kudretiyle, gücü ile, lâ ilâhe illallâh ile, Allah katından kalemin yazdıkları ve Allah’ın güç ve kuvveti ile yemin veriyorum. Bu kimseyi terk edip uzaklaş”.

Bu duayı hangi hastalık için olursa olsun okuduğunuzda -Allah’ın izniyle- mutlaka şifasına kavuşacaktır.
***********************
İKİNCİ İŞLEM
isra suresi 80 ayet 40 gün art arda olarak her gün 100 defa niyet edip okumak gerekir. Peygamberimizi görmek için Yasin suresinin 42 ayetini 3 gün art arda olarak 30 defa okunmalıdır.

*****************
Hızır İlyas Duası

Allah dedim kale yaptım
La ilahe illallah dedim kilit vurdum
Muhammeder rasulullah dedim mühür bastım
Ya Latif Ya Vedud la ilahe illallah Ya Hayrel Halas
İmdadıma yetiş

HIZIR İLYAS
Bu duayı,her hangi bir işe başlarken,bir şeye niyet ederken,bir eylemi gerçekleştirirken ve dua okumaya başlamadan niyetinizin peşinden okumak çok makbul,tek başınada tesbih gibi okunabilir

***********************
Hızır Aleyhisselamın Okuduğu Vird

Sırları:
1- Bu virde devam edenlerin Allah’ın izni ile zihni gücü ve anlayış
kabiliyetleri artar.
2- Okumaya devam edenler Allahü Teala’nın birçok lütfuna nail olur.
3- Bu virde Allah Teala’nın bir çok ism-i şerifleri mevcuttur.Okuyanlar
Allah Teala’nın tecellilerine mahzar olurlar.(M.Ahzab, Şazeli, 476)
4- Okuyanlar her muradlarına bi iznillah nail olurlar.Tecrübe
olunmuştur.

DUA BUDUR:
Bismillahirrahmanirrahiym* La ilahe illellahül hayyül
kayyum* La ilahe illellahül bakıd deymum* La ilahe illellahü vahdehu la şerike
leh* La ilahe illellahül evvelül ahir* La ilahe illellahüz zahirul batın* La
ilahe illellahül azizül cebbar* La ilahe illellahül hakimul gaffar* La ilahe
illellahüs semiy’ul basiyr* La ilahe illellahül latiyfül habir* La ilahe
illellahül ğafuruş şekur* La ilahe illellahül vehhabul kadir* La ilahe
illellahül halimül alim* La ilahe illellahül cevadül kerim* La ilahe illellahül
berrur rahiym* La ilahe illellahül azizül hakiym* La ilahe illellahül hafidur
rafiu* La ilahe illellahül hafiyzul muğniy* La ilahe illellahül kerimül mu’tıy*
La ilahe illellahül kaimüz zekiyy* La ilahe illellahül aliyyül behiyy* La ilahe
illellahüş şehidür rakıyb* La ilahe illellahül karibül mucib* La ilahe illellahül fettahul aliym* La ilahe illellahül vekiylür
razzak* La ilahe illellahül mütekebbirul halık* La ilahe illellahül evvelü min
aded* La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded* La ilahe illellahül vedudül
meciyd* La ilahe illellahül mübdiül müiyd* La ilahe illellahül fe’alü lima
yürid* La ilahe illellahül melikül varis* La ilahe illellahül bakıl bais* La ilahe
illellahül bariul musavvir* La ilahe illellahül latiyful müdebbir* La ilahe
illellahüs seyyidüd deyyan* La ilahe
illellahül hannanül mennan* La ilahe illellahül zül fadli vel ihsan* La ilahe
illellahül hadil kaviyy* La ilahe
illellahül zül ahdil vefiyy* La ilahe illellahül hakkul mübin* La ilahe
illellahüt tevvabül müiyn* La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ihsani vel
celal* La ilahe illellahül zül kerami
vel ifdal* La ilahe illellahül ferdüs
samed* La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda* La ilahe
illellahül basitul bediy’u* La ilahe
illellahü zül hisabis seriy’ı* La ilahe illellahül vasiu zül ihsan* La ilahe
illellahüs selamül mü’min* La ilahe illellahül kefiylül müheymin* La ilahe
illallahül hakimül kerim* La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı ve rabbül
arşil azıym* Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve
sahbihi ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer
rahımiyn*

*************************
Bir hayrete düşüp ne yapacağını bilmezsen;

Hemen temiz bir abdest al [ mümkünse boy abdesti al ] sonra 2 rekat namaz kılıp her rekatın da 1 fatiha ve 1 YASİN oku Namazdan sonra 70 kere YASİN deyip 71. cide YASİN suresini sonuna kadar oku ama her mübinde 21 kere şu mübarek duayı okuman lazımdır.

“YA HADİ MENİSTEHDİ EHDİLİ TERİKÜL HAYRİ İNNELLAHE YEHDİ MEN YEŞAU WE MEN YEHDİLLAHE FEHUWEL MÜHTEDİ YA HADİYÜL MUDİLLİNE EHDİNİ”

SondakikaWorld CEO | Co Founder | Web Developer | Graphic Designer

Tepkiniz nedir?

İlgili Yazılar

1 of 10.887

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir