İbadet

Horoz öttüğünde melek gördüğüne işaret olduğu doğru mu?

Elhamdülillah, hepimize verdiği sayısız nimetler için Allah’a hamd ve şükürler olsun. Sevgili Peygamberimiz Muhammed (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun izinden giden herkese hamd ve selam olsun.

Horoz öttüğünde bir meleği gördüğü sorusu, Hz Ebu Hureyre RA’nın rivayet ettiği bir hadise dayanmaktadır.

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا

“Horozun ötüşünü işittiğiniz zaman, Allah’tan sizin için nimetini isteyin, çünkü o, bir melek görmüştür. Eşeğin anırmasını işittiğiniz zaman şeytanın şerrinden Allah’a sığının, çünkü o, bir şeytan görmüştür.” [1]

İmam Ahmed’in bir rivayetinde ek olarak ‘gece’ ibaresi vardır.

إِذَا سَمِtin إِذمْ صِياحَ اللتِّيلِ ، فَلَكًا رَكلِ ،

“Geceleyin horoz ötüşünü duyduğun zaman, o bir melek görmüş demektir. Allah’tan onun nimetini isteyin.” [2]

Horozun özellikleri

Resulullah (s.a.v.), horozun ötmesini, yani meleklerin gelişini hayrın alâmeti yapmış ve bizi dua etmeye teşvik etmiştir. Bu, bir horozun uzmanlığını gösterir.

Dâvûdî’nin şu görüşünü aktardı: “Biz horozdan 5 şey öğreniriz:

İbn Hacer el-Asqalani tartışmasında şöyle demiştir: Horozun başka hiçbir hayvanda olmayan kendine has bir özelliği vardır, o da geceleri saat değişikliklerini bilir. Eksik olmadan tam zamanında  sabah namazından önce ve sonra öter ve bu zamanları hiç kaçırmaz. Gece uzun ya da kısa fark etmez. Bu nedenle, bazı şafi alimleri, zamanın tayininde horoza güvenmenin yeterli olduğuna dair fetva verirler. [3]

  • Sesi melodiktir
  • Sahurda kalkma özelliği
  • Kıskançlık özelliği vardır.
  • Hayırseverlik özelliği vardır.
  • Sık sık ilişkiye girmesi [4]

Horoza sövme yasağı

Zeyd bin Halid el-Cuhani RA’dan, Rasullullah şöyle dedi:

لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ

“Hiç horoza beddua etme, çünkü o, insanları namaz için uyandırır.” [5]

İbn Hacer el-Askalani, el-Halimi’nin görüşünü aktararak şöyle dedi: Bu hadisin hikmeti, faydalı olan her şeye lanet ve hakaret edilmemesi gerektiğidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Horoz (insanları) namaz için uyandırır” sözü, kelimenin tam anlamıyla namaza çağırdığı anlamına gelmez, ancak horozun güneş doğup batarken ötmesi yaygın olarak yaptığı anlamına gelir. Bu doğuştan gelen özellik ona Allah tarafından verilmiştir. [6]

Dua etmeye teşvik

Fath al-Bari’de İbn Hacer el-Asqalani, ‘Iyadh’ın sözlerini aktardı:

كَانَ السَّبَبُ فِيهِ رَجَاءَ تَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى دُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِمْ لَهُ وَشَهَادَتِهِمْ لَهُ بِالْإِخْلَاصِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ عِنْد حُضُور الصَّالِحين

Horoz öttüğünde dua etmeye teşvik edilmemizin nedeni, duamız için meleğin amin ve af dileyen meleğin ihlasımıza şahitlik etmesi ümididir. Bu hadisten elde edilen fayda, salih kimselerin yanında dua etmeye teşviktir. [7]

Oysa Syihabuddin Ahmed bin Muhammed el-Kastalani siyerinde şöyle demiştir: Âlimler hadisin manasının bizim için horoz öttüğü zaman Allah’a dua etmemiz, aynı zamanda meleğin de bizim için duamıza amin demesini ummamız olduğunu anlatmışlardır. Sabah vakitlerinde dua ve istiğfar etmemiz söylenmiştir. Ayrıca melek, Allah’a dua ederken samimiyetimize ve alçakgönüllülüğümüze (zayıflığımıza) şahidimizdir. Ayrıca bu hadis, salih kimselerin yanında dua etmenin sünnet olduğunu göstermektedir. Horozun özelliklerinden biri de günün uzun ya da kısa olduğu zamanlarda bile zamanı bilmesidir. Aynı şekilde sabah vaktinden önce ve sonra ötmektedir. Hamd onu böyle yaratan Allah’a mahsustur. [8]

Syeikh Syams al-Haq al-Azim Abadi syarah’ında şöyle diyor: Bu hadisin salihlerin huzurunda bereket yağdığını gösterdiği ve bu zamanda dua etmemizin sünnet olduğu söyleniyor. [9]

Sonuç

Son olarak horozun meleği görünce öttüğünü, sahih hadis-i şerifte Resulullah (s.a.v.)’in bildirdiği gibi, hak olduğunu belirtiyoruz. Bu nedenle, meleklerin duamız için amin demeleri ümidiyle melekler hazır bulunduğunda Allah’a dua etmeye teşvik ediliriz.

Kaynaklar

[1] Buhari, (3058), Müslim (4908), Ebu Davud, (4438) ve el-Tirmizi, (3381) tarafından rivayet edilmiştir.

Son olarak, Allah bize bu dinde anlayış versin. amin.

[2] Ahmed (8064) tarafından rivayet edilen Syeikh Syuaib al-Arnout di dalam  Tahrij al-  Musnad (8764) menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat al-Bukhari

[3] Bkz.  Feth Bari,  6/353

[4] age

[5] Ebu Davud (5101), el-Nesai el-Sünen el-Kubra (10781) ve Ahmed (21679) tarafından rivayet edilmiştir. Syeikh Syuaib al-Arnout,  Tahrij Zad al-Ma’ad’da  (2/431) bu hadisin kumunun hasen olduğunu belirtmiştir.

[6] Bkz.  Feth Bari,  6/353

[7] age

[8] Bkz  . Irsyad es-Sari li Syarh Sahih al-Buhari , 5/309

[9]  Bkz.  Aun al-Ma’bud ,  9/238

SondakikaWorld CEO | Co Founder | Web Developer | Graphic Designer

Tepkiniz nedir?

İlgili Yazılar

1 of 10.896

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir