İbadet

Hz. Peygamber (sav)’in her yaptığını yapmak farz mıdır? Cinsellik konusunda Hz. Peygamber’in her yaptığını uygulamak zorunda mıyız?

Soru Detayı

Peygamber (sav) cinsellik konusunda, kendisinin ve Hz.Ayşe’nin birbirlerinin cinsel organlarını görmediklerini söylüyor. 1. Hz. Peygamber bunu insanlara anlattığına göre, insanlardan böyle bir uygulama istiyor, yoksa söylemezdi?.. 2. Cinsel organları görmediğine göre, bunun haram olduğunu kastetmiş diyebiliriz? 3. Eğer eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakması helal olmuş olsaydı, Hz. Peygamber (sav) buna neden karşı çıksın, bu helali neden terk etsin? Bu konuda bir açıklama yapar mısınız

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Bir konu farz, vacip, sünnet, müstehab, mendup, haram, mekruh gibi bir çok şekilde hüküm alır. Bir mesele yalnızca ya haram ya farz diye değerlendirilmez. Cinsellik konusunda sünnet, mekruh, haram gibi farklı hükümler bulunmaktadır.

Hz. Peygamber (sav)’in her yaptığı farz veya her yapmadığı şey günah diye bir şey yoktur. Peygamberimiz (sav) insanların en faziletlisi olarak her konuda en güzeli yapmıştır. Ama bunu ümmetine teşmil etmemiştir. Sünnetler konusunda Peygamberimiz (sav)’e uyulduğunda sevap vardır, ancak uyulmadığı takdirde günah yoktur.

2. Hz. Peygamber (sav)’in bakmaması haram olduğunu göstermez. Bakmaması adabdandır. Bakmak haramdır diye bir hüküm çıkarılmaz.

3. Bahsettiğiniz konuda Hz. Peygamber (sav)’in karşı çıkması gibi bir durum bulunmamaktadır.

İslam, kişinin bütün hayatını içine alan ve her konuyu değerlendiren bir dindir. Bu sebeple insanın hayatında önemli bir yer tutan cinselliği ve eğitimini de ihmal etmemiştir. Belirli ölçüler içerisinde helal dairesinde keyfe kafi gelecek şekilde düzenlemiştir.

Her problemlerini Hz. Peygamber (sav)’e sorup öğrenen sahabeler ve onların hanımları, cinsellikle ilgili sorunlarını da bizzat sorarak öğrenmişlerdir. Nitekim, sahabeden birisi hanımına üreme organından olmak şartıyla arka tarafından yaklaşmak istemiş, ancak hanımı buna karşı çıkmış ve doğacak çocuğun şaşı olacağı şeklindeki Yahudi anlayışını da bahane göstererek itiraz etmişti.

Durum Peygamber Efendimize (sav) haber verildiğinde “Eşlere, üreme organından olmak şartıyla, istenildiği şekilde yaklaşılabileceğini” (1) ifade eden ayet geldi.

Bu ayeti açıklayan Peygamberimiz (sav) de “üreme organından olmak şartıyla arkadan, yandan, üstten, alttan, istenildiği ve hoşa gidildiği şekilde cinsel ilişkiye girilebileceğini” ifade etmiştir.(2)

İslam, kişinin eşiyle cinsel ilişkisini şu durumlarda yasaklamıştır:

1. Adet halinde ve lohusalı iken cinsel temas.

2. Eşinin dışkı yerinden yani anüsünden yaklaşmak. Zevceye arkasından yaklaşmak büyük günahlardandır.

Peygamber (sav): “Allah bir kadının dübüründen münasebette bulunana rahmet nazarıyla bakmaz.” buyuruyor.(İbni Mace Beyhaki)

Dinimizin, bunların dışındaki cinsel ilişkiyi, üreme organından olmak şartıyla her türlü şekline müsaade ettiğini ve haram kılmadığını anlıyoruz. Eşlerin birbirini yalama, okşama, dudaklarıyla, oral yolla ve elleriyle cinsel ilişkiye hazırlamak için vücutlarının değişik yerlerine yaptıkları her türlü hareketin haram olmadığını söyleyebiliriz.

Ancak kesin bir yasağın olmaması, bazı tavsiyelerinde olmadığı anlamına gelmez. Cinsel ilişki esnasında dikkat edilmesi tavsiye edilen hususlar şunlardır:

1. Eşlerin cinsel ilişki esnasında üstlerine bir örtü almaları.(3)
2. Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmamaları.(4)
3. Cinsel ilişki anında az konuşmaları.(5)

Kaynaklar:

1. Bakara, 2/223.
2. bk. Elmalılı Hamdi Yazır’ın ve İbni Kesir’in Tefsirlerinin Bakara 233. ayetin tefsirine.
3. Kenzu’l-Ummal, V!/415.
4. İbn Mace, Nikah, 28.
5. Feyzu’l-Kadir, I/327

SondakikaWorld CEO | Co Founder | Web Developer | Graphic Designer

Tepkiniz nedir?

İlgili Yazılar

1 of 10.889

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir