Ekonomi

İştirak kazanç istisnası ek vergi kapsamında

Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması, bölgenin yeniden inşası için 22 bin şirketten tek seferlik alınacak, deprem bölgesindeki kurumların muaf tutulduğu ek verginin ayrıntıları netleşti. Ek vergi, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden alınacak. Mücbir sebep ilan edilen 11 il ve bir ilçedeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek. Ek vergi, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen indirim ve istisna tutarları toplamı üzerinden hesaplanacak. Gelir vergisi mükelleflerini kapsamayacak.

MATRAHTAN EK VERGİ

İştirak kazançları istisnası, yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası, emisyon primi istisnası, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, yurt dışından elde edilen ve bazı şartları taşıyan kazanç istisnaları, serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnası gibi istisnalar kapsamda yer aldı. İndirimlerden de yatırım indirimi, Ar-ge indirimi, nakdi sermaye indirimi gibi indirimler kapsama dâhil edildi. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrah üzerinden de ek vergi alınacak. İştirak kazançları istisnası ile yurtdışından elde edilen ve yüzde 15 oranında vergi yükü taşıyan istisna kazançlarda ek vergi yüzde 5 hesaplanacak. Bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisini ödeme süresi içinde, ikinci taksidi de bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.

KKM TABİ DEĞİL

KUR korumalı mevduat hesapları ile bağış ve yardımlar ek vergiye tabi olmayacak. Finansal kiralama şirketleri ve varlık kiralama şirketleri ile yapılan Sat-Kirala-Geri Al işlemlerinden doğan kazançlara ilişkin istisna tutarları, kooperatiflerin faydalandığı risturn istisnası tutarları, bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları, Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılan tutarlar üzerinden ek vergi alınmayacak.

SondakikaWorld CEO | Co Founder | Web Developer | Graphic Designer

Tepkiniz nedir?

İlgili Yazılar

1 of 7.706

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir