İbadet

Sahabeden Nasihatler

1- “Nebinizin sünnetini terk ederseniz, saptınız gitti demektir.” 

Abdullah b. Mes’ûd  radıyallahu anh

2- “Oğlum! Namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün. Şunu iyi bil ki, mümin iki iyilik arasında Rabbine kavuşur; biri yaptığı, biri de yapmaya niyet ettiği.”  

Muâz b. Cebel radıyallahu anh

3-“İnsanlarla az, Rabbinle çok konuş; belki o zaman kalbin Rabbini görür.” 

Muâz b. Cebel radıyallahu anh

4- “Dilediğinizi öğrenin. Amel etmediğiniz takdirde Allah ilminize kıymet vermeyecektir.”

 Muâz b. Cebel radıyallahu anh

5- “Her kim şu üç şeyi bir araya getirebilirse imanını kemale erdirmiş olur: Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, herkese selam vermek, fakir iken bile sadaka vermek.” 

Ammâr b. Yâsir radıyallahu anh

6- “Sırat köprüsünü geçmedikçe müminin kalbi huzur bulmaz.” 

Muâz b. Cebel radıyallahu anh

7- “İyiliği emretmeyip kötülüğe mâni olmayan kimse helak olmuştur.”

 Abdullah b. Mes’ûd radıyallahu anh

8- “İyi gününde Allah’a dua et, belki Rabbin kötü gününde sana cevap verir.”

 Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

9- “Bizim Rasûlullah aleyhisselâm zamanında en ağır günahlardan saydıklarımızı siz sinek vızıltısı gibi görüyorsunuz!” 

Enes b. Mâlik radıyallahu anh

10- “Din kardeşinizin bir günah işlediğini gördüğünüzde ‘Rabbimiz! Onu rezil et! Allah’ım ona lânet et!’ gibi şeyler söyleyerek onun aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız. Aksine ‘Rabbimiz! Onu affet ve kendisini doğru yola ilet’ deyiniz. Muhammed’in sahâbileri olarak bizler hiçbir kimse hakkında, onun ne üzere öldüğünü bilmedikçe bir şey söylemez; ömrü hayırla sonuçlanırsa ‘Hayra kavuştu’ der; şerle sonuçlandığında da onun için korkardık.” 

Abdullah b. Mes’ûd radıyallahu anh

11- “Sakın seni ilgilendirmeyen şeylere karışma! Düşmanından uzak durduğun gibi dostlarından da sakın! Ölen kimselere gıpta ettiğin noktalar hariç yaşayan kimselerin hiçbir şeyine gıpta etme! İhtiyacını, onu önemsemeyen kimselere açma ve böylelerinden hiçbir şey isteme!” 

Übeyy b. Ka’b radıyallahu anh

12- “Mazlumların ve yetimlerin bedduasından sakınınız. Onların bedduası geceleyin, herkesin uykuda bulunduğu bir sırada Allah Teâla’ya ulaşır.”

 Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

13- “Allah Teâla’ya sanki kendisini görüyormuş gibi ibadet ediniz. Nefislerinizi ölülerden sayınız. Unutmayınız ki, geçiminizi temin eden az bir şey, sizi meşgul edip gaflete düşürecek çok maldan daha hayırlıdır. Biliniz ki, doğruluk ve iyilik hiçbir zaman çürümez, silinmez; günah ise asla unutulmaz.” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

14- Ebu’d-Derdâ bir cenaze gördüğünde şöyle derdi: “Siz gidin, biz de arkanızdan geliyoruz. Ölümden daha güzel ve büyük bir nasihat yoktur. Vaiz olarak insana ölüm kâfidir. İnsanların birbiri ardına gittiklerini gördüğü halde bundan ibret almayan kişinin aklı yoktur.”

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

15- “Hak ağır ve acı, bâtıl ise hafif ve tatlıdır. Nice şehvetler ve arzular vardır ki, tatmin edildiklerinde uzun süreli üzüntülere yol açar.” 

Abdullah İbn Mes’ud radıyallahu anh

16- “Dünyaya talip olanlar, âhiretlerini kaybederler. Ahirete talip olanlar da dünyalarından taviz vermek zorunda kalırlar. Ey insanlar! Siz fani olanı değil, bâki olanı tercih ediniz!”

 Abdullah İbn Mes’ud radıyallahu anh

17- “Sana şu iki şeyi tavsiye ediyorum: Bunların gereğini yerine getirirsen kurtulursun. Şunu asla unutma ki, dünyadaki nasibin seni mutlaka bulacaktır. Asıl önemli olanı ve kendisine muhtaç olduğun ahiretteki nasibindir. Sen ahiretteki nasibini dünyadakine tercih et. Öyle ki, her nereye gidersen git seninle birlikte olsun.”

 Muâz b. Cebel radıyallahu anh

18. “Bilmeyene bir kere, bilip de yapmayana yedi kere yazıklar olsun!”  

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

19. “Halkın hoşlanmadığı üç şey vardır ki ben onları severim: Fakirlik, hastalık ve ölüm… Rabbime kavuşmayı arzu ettiğimden ölümü, beni kibirden koruyup mütevazı yaptığı için fakirliği, günahlarıma kefaret olduğu için de hastalığı severim.” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

20. “Kul Allah’a ibadetle meşgul olunca Allah onu sever ve mahlûkatına da sevdirir.”

 Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

21. “İmanın zirvesi başa gelene sabır, kadere rıza, samimi bir tevekkül ve Allah’a boyun eğmektir.” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

22. “İlim ancak öğrenmekle olur. İlim için sabah çıkıp akşam dönmenin cihad olmadığını sanan kimsenin aklı eksiktir.”

 Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

23. “Evlatlarım! Geniş zamanınızda Allah’ı unutmayın anın ki, Allah da zor ve dar zamanlarınızda sizi ansın. Ben Peygamberimiz’den; “Mescitler bütün muttakilerin evleridir” sözünü işittim. Sizler de mescitleri kendilerinize ev edinin ki, Allah’ın rahmet ve mağfiretini kazanasınız.”

 Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

24.  “Ey kardeşim! Başına geldiğinde kulluk yapamayacağın belalara dûçar olmadan önce boş zamanlarını değerlendir ve musibete uğramış kimselerin duasını ganimet bil.” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

25. “Ey kardeşim! Mescidi kendine ev edin. Çünkü ben Hz. Peygamber’in: “Mescitler muttakilerin evleridir” buyurduğunu işittim. Allah Teâlâ mescitleri ev edinenlere; bu dünyada rahat ve huzuru, öteki âlemde ise Rabbin rızasına kavuşmayı vadetmiştir.” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

26. “Ey kardeşim! Yetime merhamet göster. Onu kendine yaklaştırıp başını okşa! Ona kendi yemeğinden yedir; çünkü ben Hz. Peygamberin, kalbinin katılığından şikâyet eden bir kişiye şöyle buyurduğunu işittim: “Kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimi kendine yaklaştırıp başını okşa, ona kendi yemeğinden yedir!” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

27. “Bir saat tefekkür, bütün bir gece nafile ibadet etmekten daha hayırlıdır.” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

28. “Sizin en hayırlılarınız âhiret için dünyayı, dünya için âhireti terk edenler değil; fakat her ikisi için de çalışanlardır.”

Huzeyfe b. Yemân radıyallahu anh

29.“Öyle bir zaman gelecek ki iyiliği emretmeyen, kötülükten menetmeyen kimseleri içinizde en hayırlı kişiler olarak göreceksiniz.”

 Huzeyfe b. Yemân radıyallahu anh

30. Huzeyfe bin Yemân bir adama: “İnsanların en kötüsünü öldürmen seni sevindirir mi?” diye sordu. Adam “evet” cevabını verince Hz. Huzeyfe: “O zaman sen ondan daha kötü olursun” buyurdu. 

Huzeyfe b. Yemân radıyallahu anh

31. “Allah’ım, Sen’den tek isteğim, aziz olan bu dini kıyamete kadar aziz kılmandır. Allah’ım, ben öleyim ama İslâm’ın zillete düştüğünü görmeyeyim.” 

Huzeyfe b. Yemân radıyallahu anh

32. “İlim çok şey rivayet etmek, anlatmak değil; Allah’tan korkmaktır.”

 Abdullah b. Mes’ûd radıyallahu anh

33. “Nifak, İslam’dan dem vurup onunla amel etmemendir. ” 

Hz. Huzeyfe b. Yemân radıyallahu anh

34. “Utanmak ateşten daha hayırlıdır. “

 Hz. Hasan b. Ali radıyallahu anhuma

35. “Ağlayamıyorsanız ağlamaya gayret edin; zira cehennem ehli göz pınarları kuruyana kadar ağlayacak, sonra içinde gemiler yüzecek kadar kanlı yaşlar dökecekler.”

 Ebû Musa el-Eşarî radıyallahu anh

36. “Mukaddes olan bir yer, hiçbir insanı mukaddes yapmaz. İnsanı ancak ameli mukaddes kılar.” 

Hz. Selmân-ı Fârisî radıyallahu anh

37. “Eğer Allah için mücadeleye girişmişsen; mert adama yakışan tek başına da kalsa mücadeleye devam etmesidir. Daha ne kadar yaşayacaksın? Unutma, en güzel şeref Allah yolunda şehit olmaktır.” 

Hz. Esmâ binti Ebî Bekir radıyallahu anh

38. “Dostlar! Bilen, bildiğini söylesin. Bilmeyen de “Allah bilir ” desin. Zira insanın bilmediği konuda “Allah bilir” demesi de bir ilimdir. Allah Teâlâ, Peygamber’i sallallahu aleyhi ve sellem’e şöyle buyurmuştur:

“De ki: Kur’ân’ı tebliğden ötürü sizden bir ücret istemiyorum. Ben, kendiliğinden bir şeyler uydurup size dayatmak isteyen biri de değilim.”

 Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh

39. “Sünnet çerçevesinde itidalli davranmak, bid’at içerisinde çaba sarf edip yorulmaktan daha hayırlıdır.”

 Abdullah b. Mes’ûd radıyallahu anh

40. “Kur’ân okuyun. Duvarlara asılan mushaflar sizi aldatmasın. Kurânı gerçekten idrak ve muhafaza eden bir kalbe Allah Teâlâ asla azap etmeyecektir.” 

Ebû Ümâme radıyallahu anh 

41. “Her şeyiyle, kardeşinden başka kimin var ki? Kardeşine ikramda bulun ve ona yumuşak davran. Ona karşı kıskanç olma, çünkü onun elindekilere sen de erişebilirsin. Yarın ona ölüm gelir de ondan ayrıl­mak sana azap olarak yeter. Hayatta hakkını ödeyeme­mişken, ölümünden sonra ona nasıl ağlayabilirsin?”

 Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

42. “Şüphesiz Allah’ın zikriyle dilleri ıslak olanlar, Cennete gülerek girerler.”

 Ebû Derdâ radıyallahu anh

43. “Mü’min kimse günahlarını, her an üzerine düşüverecek bir dağ gibi görür. (Açıktan ve çokça günah işleyen) fâcir ise günahlarını, burnu üzerine konan ve kovalayınca hemen kaçıverecek bir sinek gibi görür.” 

Hz. Abdullah b. Mes’ûd radıyallahu anh  

44. “(Kıyamet günü) kulun ayakları, şu dört soruyla muhatap olmadan yerinden kımıldamaz: hayatını nerede geçirdiğinden, gençliğini ne uğruna harcadığından, malını nereden kazanıp nereye sarf ettiğinden, bedenini hangi işleri yaparak yıprattığından…”

 Muâz b. Cebel radıyallahu anh

45. Abdullah ibn Mes’ûd oğluna şu nasihati verdi:

“Ey oğlum! İşlediğin günahlardan dolayı (çok) gözyaşı dök, ağla!”

46. “Ben dünyada, (Allah uğrunda) binitli olarak sabah erkenden yola çıkan, sonra da geri dönen bir mücahit  olmayı isterim.” 

Abdullah İbn Mes’ûd radıyallahu anh

47. “Her kim dünyayı arzularsa, âhiretine zarar verir. Her kim de âhireti elde etmeyi arzu ederse, dünyasına zarar verir. Ey insanlar! Siz ebedî olan uğruna fani olana zarar verin!”

 Abdullah İbn Mes’ûd radıyallhu anh

48. ” Susmak hikmettir; ancak onu yerine getiren pek azdır.”

 Enes b. Mâlik radıyallahu anh

49. “Herhangi bir âlim vefat ettiğinde İslam (toplumun)da onarılamayacak bir gedik açılmış olur.” 

Abdullah İbn Mes’ûd radıyallahu anh

50. “Yeryüzü, bir müslümanın ölümünden dolayı kırk sabah ağlar.” 

Abdullah İbn Abbâs radıyallahu anh

51. “Allah’a göre bir mü’min, kendi katındaki meleklerden daha değerlidir.”

 Ebû Hureyre  radıyallahu anh

52. “Allah’a kavuşmanın dışında müslümana asla rahat yoktur.”

Abdullah İbn Mes’ûd  radıyallahu anh

53. Temîm ed-Dâri radıyallahu anh, sabaha kadar (meâli) şu (olan) âyeti kendi kendine tekrar eder dururdu:

“Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı; hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar.” (Câsiye Suresi, 21.)

54. “Ben, kanatlarını açıp uçan bir kuş olmayı arzularım.” 

Abdullah İbn Mes’ûd  radıyallahu anh

55.  Hz. Ebû Bekir radıyallahu anh, ağaç dalına konmuş bir kuş gördü ve “Keşke şu kuşun yerinde ben olsaydım!” diye hayıflandı.

56. “Bir kulun malı ne kadar çok olursa, (ahirette) onun hesabını vermek de o kadar zor olur. Tâbileri (bağlıları) çok olanın düşmanları da çok olur. Yöneticilere yakınlığını arttırmaya çalışanlar aslında Allah’tan uzaklıklarını arttırıyorlar demektir.” 

Ubeyd b. Umeyr radıyallahu anh

57. Abdullah İbn Mes’ûd  radıyallahu anh bazen şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, azdıran zenginlikten, unutturan fakirlikten, kötülüğe sürükleyen hevâdan, saptıran amelden sana sığınırım!”

58. “Sen, talebe olmadan asla âlim olamadığın gibi, bildiklerinle amel etmeden de asla âmil olamazsın!” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

59. “Kişinin gözlerini ve dilini koruyan sığınağı evidir. Çarşı/pazar yerlerinde çokça bulunmaktan sakının! Böyle yerler, insanı iyi işler işlemekten alıkoyup oyalar.” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

60. Abdullah ibn Mes’ûd oğluna şu nasihati verdi: 

“İçine sığacağın kadar evin, kendine sahip olup kontrolünde tuttuğun bir dilin olsun yeter. Bir de günahlarına ağla!”

61. “Hayır söyleyin ki, bu sıfatla tanınasınız. Hayrı uygulamaya koyun ki, hayır sahiplerinden olasınız. Sakın aceleci, müsrif ve yaygaracı olmayın!”

 Abdullah ibn Mes’ûd radıyallahu anh

62. Dahhâk b. Müzâhim, “O’na ancak güzel sözler yükselir. Amel-i salihi de  Allah’a, o güzel sözler ulaştırır” âyetini, “Güzel kelimeleri Allah’a amel-i salih ulaştırır” şeklinde anlamlandırmıştır.

63. “Kanımca, kişi, bildiği ilimleri işlediği günahlarından dolayı unutuyor.”

 Abdullah ibn Mes’ûd radıyallahu anh

64. “Kıyamet gününde günahı en çok olanlar, dünyada iken batıl/boş konulara çokça dalanlar olacaktır.” 

Abdullah ibn Mes’ûd radıyallahu anh

65. “Kendisinden başka ilah olmayan Allah’a and olsun ki, yeryüzünde uzun süre hapsedilmesi gerekli varlık, dilden başkası değildir.”

 Abdullah ibn Mes’ûd radıyallahu anh

66. “Yüce Allah’a sevimli gelen en güzel söz, kulun; “Günahlarımı itiraf ediyorum, bana ihsan ettiğin nimetleri de itiraf ediyorum. Beni bağışla, günahlarımı bağışlayan da yalnızca Sensin!” demesidir.” 

Abdullah ibn Mes’ûd radıyallahu anh

67. “Şirk’in oluşması, bir karıncanın kımıldayarak hareket etmesinden daha gizlidir. Bazen insan, Allah’a şirk koşar da bundan haberi olmaz. Allah korusun!” 

Abdullah ibn Mes’ûd radıyallahu anh

68. “Gerçekten de Yüce Allah, bir kimsenin, diğer insanlara göstermek (riya) ve duyurmak amacıyla amel edenlerin yaptığı bu amelleri dinleyip kabul etmediği gibi kalben kesin ve ihlaslı bir yönelişle yapılmayan duayı da kabul etmez. Duaların -yalnızca- iyi ve seçkinlerini kabul eder.”

 Abdullah ibn Mes’ûd radıyallahu anh

69. “Kalpler kalplere benzemedikçe kıyafetler de birbirine benzemez.”

 Abdullah ibn Mes’ûd radıyallahu anh

70. “İsterseniz yemin de edebilirim. Kulları içerisinde Allah Teâlâ’ya en sevimli olanı, Allah’ı sevmekle kalmayıp O’nu diğer insanlara da sevdirendir. Yine Allah Teâlâ’ya kulları içerisinde en sevimli olanı, yeryüzünde dini tebliğ için en uygun zamanı tespit amacıyla (ay ve güneşi izleyerek) hava durumlarını tespit edenlerdir.” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

71. “Kurtuluş iki şeydedir: niyet ve akıllı davranmakta; helak ise ümitsiz olma ve kendini çokça beğenmektedir.” 

Abdullah ibn Mes’ûd radıyallahu anh

72. “Rabbinden korkan, akrabasıyla ilgisini devam ettiren kimsenin ömrü uzatılır, serveti çoğaltılır ve onu aile fertleri sever.” 

Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhüma

73. “Bir mümin için en çirkin huy, ağzının bozuk olmasıdır.”

Abdullah ibn Mes’ûd radıyallahu anh

74.  Hz. Ömer’in âzatlısı Eslem şöyle der: Bir gün Ömer ibnü’l- Hattâb radıyallahu anh:

”Sevgin aşırı, nefretin yok edici olmasın” buyurdu. Bunun üzerine ben: ”Bu nasıl olur?” diye sordum. Bunun şöyle olduğunu söyledi:

”Sevdiğin vakit, çocuk gibi aşırı seversin. Nefret ettiğin vakit de arkadaşının mahvolmasını istersin.”

75. Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

”Yutulan şeyler içinde, Allah katında en değerli olanı, bir kulun Allah rızâsı için yuttuğu öfke yudumudur.”

76. Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

”Hayâ ile iman yan yana bulunur. Biri ortadan kalkarsa ötekide kalkar.”

77. Abdullah ibni Amr ibni Âs radıyallahu anhümâ şöyle der:

“Asıl yalancı, yalan yere yemin edendir. Cimri, selâm vermekte cimrilik gösterendir. Hırsız ise (rükû ve secdesini tam yapmayıp) namazdan çalandır.”

78. “İnsan, Allah’ın rızasını, ana-babayı hoşnut ederek; Allah’ın gazabını da onları öfkelendirerek üzerine çeker.”

  Abdullah b. Ömer radıyallahu anh

79. “Allah katında büyük günahlardan biri de, kişinin annesine ve babasına bir başkasının sövmesine yol açmasıdır.”

 Abdullah b. Amr radıyallahu anh

80. “Hayat, iman ve cihaddır.” 

Hz. Hüseyin radıyallahu anh 

81. “Namaz kılmaktan yay, oruç tutmaktan çivi gibi olsanız da; haram ve şüpheli şeylerden kaçınmadığınız müddetçe; Allah o ibadetleri kabul etmez.” 

Abdullah b. Ömer radıyallahu anh

82. “Kul, kalbini rahatsız eden şeyleri terketmedikçe, takvanın hakikatine eremez.”

Abdullah b. Ömer radıyallahu anh

83. “Allah’a en güzel şekilde kavuşmak isteyen kişi ezan okunduğunda beş vakit namazını kılsın. Çünkü onlar Peygamberinizin sizlere açtığı hidayetin yollarıdır. Bana: “Benim evimde namazgâhım var, orada namaz kılıyorum” demeyin. Eğer böyle yaparsanız Peygamberinizin yolunu terk edersiniz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz sapıtmış olursunuz.”

Muâz b. Cebel radıyallahu anh

84. Muâz b. Cebel radıyallahu anh geceleri teheccüd namazını kılar, namazdan sonra Rabbine şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, şu anda gözler uykuda ve gökte yıldızlar parlamış durumda. Sen ise diri ve her an yarattıklarını gözetip duransın. Allah’ım, Cenneti gevşek istiyor, cehennemden yavaş kaçıyorum. Allah’ım, bana yanında beni doğruya ulaştıracak bir yol kıl. Şüphesiz Sen, sözünden dönmezsin.”

İbnu’l Esîr, Üsdü’l-ğâbe, V, 196.

85. Mutlu yaşamayı, şehitliği, haşir günü kurtuluşu, (haşrin) sıcağında gölgeyi, dalaletten hidayete erişmeyi diliyorsanız Kur’ân okumaya devam ediniz. Çünkü O, Rahmân’ın kelâmıdır, şeytanın kötülüğünden korunmak için sağlam bir kaledir ve mizanda ağır basacak faziletli bir ameldir.

Muâz b. Cebel radıyallahu anh

86. “Gelin, bir saat oturup iman edelim.”

Muâz b. Cebel radıyallahu anh

87. “Sevdiğin bir din kardeşinle sakın tartışma, onunla zıtlaşma ve onu başkasına sorma! Belki sorduğun kimse, onun düşmanı olabilir ve onda bulunmayan bir şeyi sana söyler, böylece arkadaşınla aranızı bozar.”

Muâz b. Cebel radıyallahu anh

88.”Yarın Allah’ın huzuruna Müslüman olarak varmak isteyen kimse, devamlı surette farz namazları ezan okunan yerde kılsın.”

Abdullah ibni Mes’ud radıyallahu anh 

89. “Ey insanlar! Ben size nasihat ve merhamet  ediyorum. Kabrin dehşetinden korunmak için gece yarısı namaz kılın.  Kıyamet sıcağından korunmak için oruç tutun, en zor günün korkusundan uzak durmak için tasaddukta bulunun.” 

Ebû Zer el-Ğıfârî radıyallahu anh

90. “Kur’an hâfızı;

geceleri insanlar uyurken, gecesini ihyâ etmesiyle bilinmeli;

gündüzleri insanlar yiyip içerken, o oruç tutmasıyla,

herkes sevinirken o hüznüyle,

herkes gülerken o ağlamasıyla,

insanlar konuşup dururken o sükût etmesiyle,

başkaları kibirlenip dururken o tevazu göstermesiyle

bilinmelidir.”

Abdullah b. Mesud radıyallahu anh

91.”Birbirine lanet eden bir toplumun başına mutlaka lanet iner.”

Huzeyfe b. Yemân radiyallahu anh

92.”Bir mü’min için en çirkin huy, ağzının bozuk olmasıdır.”

Abdullah b. Mesûd radiyallahu anh

93.”Size, sadakadan ve oruçtan daha hayırlı bir işi haber vereyim mi? Bu, birbirine küsen iki kişiyi barıştırmaktır. Birbirine kin beslemek ise, bütün hayırları ve iyilikleri mahveden bir şeydir.”

Ebü’d-Derdâ radıyallahu anh

94. “İlim fazla mesele bilmek ve sormak değildir. Ancak ilmin belirgin bir vasfı vardır ki, o da aldatıcı dünyadan uzaklaşarak ebedilik yurduna dönüşü sağlamasıdır.” 

Enes bin Mâlik radıyallahu anh

95. “İnsanların sözü hem alınır hem de reddedilir. Ancak şu kabrin sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sözü başka… O reddedilmez.” 

Enes bin Mâlik radıyallahu anh

96. “İslam’a ve sünnete sarılın. Bir kul, İslam’a ve sünnete sarılsın, Rahman’ı zikretsin ve Allah korkusundan gözleri yaşarsın da ateş ona dokunsun, bu mümkün değildir.”

Übeyy b. Ka’b radıyallahu anh

97. “Gizli bir takım kötülük ve kusurlarınız bulunduğu gibi, başkalarından sakladığınız ibadetleriniz de olsun.”

Zübeyr b. Avvâm radıyallahu anh

98. “Yavrum! Kaderin, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna iman etmedikçe imanın tadına varamaz, Allah’ı hakkıyla tanıyamazsın.”

Ubâde bin Sâmit  radıyallahu anh

99. “Zenginlik istiyorsan kanaat ile iste. Zira kanaat, hiç tükenmeyen bir maldır. Açgözlü olmaktan da sakın, zira aç gözlülük hızlı bir şekilde gelen fakirliktir.”

Sa’d b. Ebî Vakkâs  radıyallahu anh

100. “Öyle bir zaman gelecek ki iyiliği emretmeyen, kötülükten menetmeyen kimseleri içinizde en hayırlı kişiler olarak göreceksiniz.”Size hastalığınızı ve ilacınızı söyleyeyim mi? Hastalığınız, dũnya sevgisi; ilacınız ise Allah’ı zikretmektir.”

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

101. “Konuşmayı öğrendiğiniz gibi, susmayı da öğrenin. Kuşkusuz sessiz kalmakta büyük hikmetler vardır. Konuşmaktan daha fazla, sessiz kalmak için çaba göster. Seni ilgilendirmeyen bir konuda sakın konuşma”

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

102. “Hükümdarın kapısını çok çalana, kapı açılır. Çok sık dua eden kimsenin de duasının kabul edilmesi umulur.”

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

103. “Kişinin mescidde namazı beklerken namazda olmadığını zannetmesi, anlayışının kıtlığındandır.”

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

104. Ebu Derdâ bir cenazede: “Bu kim?” diyen bir adam gördü ve ona şöyle dedi: “Bu sensin, sen!  Aziz ve yüce olan Allah: “Sen de  öleceksin, onlar da ölecekler.” (39/Zümer, 30) buyurmuştur.

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

105. “Hayır, malının ve çocuklarının çok olması değildir. Hilminin büyük, amelinin çok olması, insanlardan uzak Allah’a ibadet etmen, iyilik yapınca Allah’a hamd etmen ve kötülük yapınca  istiğfâr etmendir.”

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

106. “Üç şey vardır ki insanoğlunun yüceliğini gösterir. Musibetten şikâyetçi olmamak, ağrıdan dolayı sızlanmamak ve diliyle kendini övmemek.”

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

107. “Bir şey öğrenmek veya öğretmek için mescide giden hiç kimse yoktur ki, yüce Allah, ona zafer kazanmış bir mücahid sevabı yazmasın.”

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

108. “İnsanlarda gördüğü her şeyi kendisi için de isteyen kişinin üzüntüsü artar ve kini bitmez.”

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

SondakikaWorld CEO | Co Founder | Web Developer | Graphic Designer

Tepkiniz nedir?

İlgili Yazılar

1 of 10.891

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir