Genelİbadet

Şifa duası 7 esmanın 70 kere okunması ile

Şifa duaları İslam tarihinin ilk dönemlerinden günümüze kadar en yaygın okunan dualardır.

Şifa dualarını okuyup hastalıklarından kurtulan ve Allah’ın izniyle şifa bulan çok sayıda mümine ait anlatımlar bulunmaktadır.

Ancak birbirinden farklı onlarca şifa duası bulunmaktadır. Bu duaların büyük bir çoğunluğu Hz. Muhammed’in sahih hadislerine dayanmaktadır. Zira Asrı Saadet döneminde hastalanan sahabeler​ için İslam peygamberine müracaat edilmiş ve kendisinden dua etmesi istenmiştir.

Hazreti Muhammed de değişik vesilelerle defalarca şifa duası okumuştur. Zaten birbirinden farklı pek çok şifa duası metinin bulunması da bu sebebe dayanır.

Bu itibarla farklı şifa dualarının olabileceğini kabul etmek gerekir. Önemli olan husus alınan hadisin kaynağının belirtilmesi yani hadisin sahih olmasıdır.

Şifa duasının sözlerine geçmeden önce duanın okuma adabı hakkında birkaç kısa açıklama yapmakta fayda vardır.

Şifa duası sadece hasta kişi tarafından mı okunmaktadır?

Hayır, sözlerini paylaşacağımız şifa duası hastanın kendisi tarafından bizzat okunabileceği gibi hastanın bir yakını tarafından da okunabilir. Yani şifa duası vekaleten okunabilecek dualardan biridir.

Şifa duası okumadan önce abdest almak gerekir mi?

Eğer bir dua Kuran ayetlerine dayanıyorsa bu tarz dualardan önce abdest almak icap eder. Ancak burada sözlerini paylaşacağımız şifa duası gibi “esmalara ve hadislere dayanan dualarda” dua öncesinde abdest almaya gerek yoktur. Kişinin duadan önce sadece besmele çekmesi yeterli olacaktır.

Şifa duasına kaç gün devam etmeliyim?

Şifa duasını kişi yalnızca bir gün okuyabileceği gibi şifa buluncaya kadar devamlı şekilde de okuyabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlandırma yoktur.

Ancak şifa duasının kişinin dayanma gücünü artırdığı ve hastalıkla mücadeleye katkıda bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda duayı sürekli olarak okumayı alışkanlık haline getirmenin isabetli olacağını vurgulamak gerekir.

Şifa duasının en makbul kabul edildiği zamanlar hangileridir?

İslam’da müminler yüce Allah’a diledikleri her an dua edebilirler. Ancak büyük alimler duaların daha makbul kabul edildiği vakitlerin de olduğunu beyan etmektedir.

Şifa duasına icabetin en güçlü olduğu vakitler ise “sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakitler” ile “yatsı namazı sonraları”dır.

Şifa duasının sözleri

Şifa duası Hz. Peygamberin sahih bir hadisine dayanan kutsi bir niyazdır. Bu duanın sözlerini bize Hazreti Ayşe aktarmıştır. Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi gibi büyük hadis alimleri de bu duanın sahih olduğunu teyid etmişlerdir. Bu manada şifa duası gönül rahatlığıyla okunabilecek niyazlardan biri olarak değerlendirilebilir.

Duadaki 7 esmanın 70 defa okunması ise bazı İslam alimlerinin duayı zikir hükmüne taşıma gayretlerinin sonucu ortaya çıkmıştır. Yani buradaki belirli sayıda okumalar sadece duaya olan icabeti artırmak ve huşu içinde dua etmek için belirlenmiştir.

Şifa duasında önce besmele-i şerif okunur ve ardından Allah’ın güzel isimlerinden 7 esma peş peşe sıralanır. Esmalar bittikten sonra Hz Muhammed’in şifa duası hükmündeki hadisi şerifi okunur. Böylece duanın 1. aşaması tamamlanmış olur. Bu şekilde dua sözleri 10 defa tekrar edilerek zikir tamamlanmış olur.

Serinin 10 defa okunması ile 7 adet esma toplamda 70 defa ve Hazreti Muhammed’in hadisi şerifi de 10 defa okunacaktır.

Buna göre duanın birinci aşamasının okuması şöyle olacaktır:

“Bismillahirrahmanirrahim”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Buradaki sözler tam 10 defa tekrar edecektir. Besmele duanın başında okunacak ve serinin diğer tekrarlarında okunmayacaktır. Ayrıca son serinin okunması da bittikten sonra duanın tasdik sözü olan “amin” ifadesi mutlaka kullanılacaktır.

Duadaki 7 esmanın 70 kere okunması hususunu net olarak çözemeyen okurlarımız için duanın tam hali yazımızın sonunda ayrıca verilmiştir.

Şifa duasındaki esmaların anlamları

Şifa duasına kaynaklık eden Allah’ın güzel isimlerinin anlamları şöyle izah edilebilir:

El-Kâdir: Gücü ve kudreti her şeye yeten demektir. Bu duada Allah’ın gücünün hastalığı iyileştirmeye de yeteceği vurgulanmaktadır.

El-Vehhâb: Kullarına karşılıksız olarak sonsuz bağışta bulunan demektir.

El-Hayy: Her zaman diri anlamına gelmektedir.

El-Alîm: Her şeyi hakkıyla bilen demektir. Allah’ın hastalığın sebebini de şifasını da bildiği manasında kullanılmış olup Allah’ın ilmiyle şifa vermesini dilemek için kullanılır.

El-Lâtîf: Sonsuz lütuf ve kerem sahibi olan tek varlığın Yüce Allah olduğunu ifade eden esmadır.

El-Vekîl : Her şeye vekil olan demektir. Müslümanlar Allah’ı her durumda kendilerine vekil tayin ederler. Şifa konusunda da Allah en büyük vekildir. Takdir onundur. Hastalık da şifa da ondandır.

El-Mücîb: Duaları kabul eden tek varlığın Allah olduğunu ifade eden esmadır.

Hazreti Peygamberin hadisi şerifinin Türkçe karşılığı ise şöyledir:

“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık kalmasın.” (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud)

Şifa duası okunurken sadece yukarıda izah ettiğimiz orijinal Arapça hali okunacaktır. Burada aktarılan Türkçe mealler bilgilendirme amaçlıdır.

Şifa duasının tüm sözleri  (70 esma ve 10 hadis ile duanın tamamlanmış tam hali)

“Bismillahirrahmanirrahim”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.” (amin)

Duanın sözlerini ezberlemekte zorlanan kişilerin bu dua sözlerini yazılı bir metinde de okuyabileceklerini ifade etmek gerekir.

SondakikaWorld CEO | Co Founder | Web Developer | Graphic Designer

Tepkiniz nedir?

İlgili Yazılar

1 of 10.896

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir