Ekonomi

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90605480-2019/937-Ceza Dava Dosyası 01.12.2023

Konu :

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

SANIK :ALI GULMALIZADA, Ramız ve Göyçak oğlu, 1996 AZERBAYCAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kocasinan Merkez Mahallesi Meşe 1. Sokak No:7 Daire:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde oturur. Beyanına Göre Yabancı Kimlik No: 99819358136

SUÇ : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

SUÇ TARİHİ : 02/08/2019

SUÇ YERİ : BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 29/03/2022

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı 6136 sayılı yasayanın 13/1 10 AY HAPİS ve 500,00TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmedilen kısa süreli hapis cezası hakkında CMK.nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK.nun 231/8 maddesi gereğince 5 (BEŞ) YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINAkarar verildiğine dair gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01944382

#ilan.gov.tr

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir