Ekonomi

T.C. ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. CEZA DAİRESİ

İLAN METNİ

ESAS NO : 2023/237

KARAR NO : 2023/2753

SANIK : Esra ERKANLI, Taşdemir kızı, Erzurum 1985

doğumlu, Lalapaşa Mh. Menekşe Sk. No:7 İç Kapı

No:4 Yakutiye Erzurum

SUÇ TARİHİ : 03/11/2022

KARAR TARİHİ : 01/06/2023

VERİLEN HÜKÜM : İlk Derece Mahkemesince Hırsızlık suçundan verilen

5 Yıl 7 Ay 15 Gün hapis cezasına karşı yapılan istinaf

incelemesi neticesinde Dairemizce verilen Esastan Ret

Kararı

Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 12/12/2022 tarihli ve 2022/655 Esas, 2022/881 sayılı kararı ile yukarıda ismi yazılı sanık hakkında Hırsızlık suçundan netice olarak 5 Yıl 7 Ay 15 Gün hapis cezasıyla mahkumiyetine, Konut Dokunulmazlığını İhlal suçu yönünden ise beraatine karar verildiği, bu karara karşı yapılan istinaf incelemesi neticesinde Dairemizce her iki suç yönünden Esastan Ret kararı verildiği, Hırsızlık suçu yönünden verilen Esastan Ret kararının temyiz kanun yoluna tabi olması nedeniyle kararın tebliği amacıyla sanığın adreslerine yapılan tebligatların tebliğinin sağlanamadığı, tüm araştırmalara rağmen adresinin de tespit edilemediği, bu nedenle adresinin meçhul olduğu anlaşılmış olup,

Yukarıda karar muhteviyatı yazılı olan iş bu ilan metninin Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Erzurum ilinde yayımlanan yerel bir gazetede ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe göndermek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, Yargıtay ilgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 26/09/202

Basın No: ILN01930211

#ilan.gov.tr

SondakikaWorld CEO | Co Founder | Web Developer | Graphic Designer

Tepkiniz nedir?

İlgili Yazılar

1 of 10.941

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir