Ekonomi

Türkiye, akreditasyon alanında dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında

TÜRKAK Genel Sekreteri Banu Müderrisoğlu, Türkiye’de kalite altyapısının en önemli yapıtaşlarından biri olan akreditasyon alanında elde edilen bu sonuçtan büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu belirtti.

Müderrisoğlu, göreve geldiği günden bu yana tüm süreçlerde hukuka ve uluslararası standartlara dayalı, şeffaf, hesap verilebilir, etik ilkeleri ve tüm taraflara eşit muameleyi esas alan bir yönetim anlayışı izlediklerini, bu çerçevede sunulan hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kurumsal yapılanmanın ve tüm iş süreçlerinin bu anlayışla yeniden tasarlandığını vurgulayan Müderrisoğlu, elde edilen sonucun yaşanan bu anlayış dönüşümünün en önemli göstergesi olduğunun altını çizdi.

LİDER ÜLKE VİZYONU

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefi doğrultusunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakın desteği ile elde edilen bu başarı sayesinde TÜRKAK tarafından sunulan akreditasyon hizmetlerine duyulan uluslararası güvenin ve bu hizmetlerin tanınırlığının da arttığının altını çizen Müderrisoğlu, TÜRKAK’ın Türkiye’nin dış ticaretinin önündeki teknik engellerin kaldırılmasında, AB ile bütünleşme sürecinde ve Türkiye ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasında önemli bir role ve katkıya sahip olduğunu kaydetti.

KÜRESEL KALİTE ALTYAPI ENDEKSİ RAPORU HAKKINDA

Küresel Kalite Altyapı Endeksi 2021 raporunda, 107 akreditasyon kurumunca yayımlanan veriler baz alınarak akreditasyon alanında değerlendirme yapıldı.

107 akreditasyon kurumunun 90’ı verilerini doğrudan Küresel Kalite Altyapı Endeksi ekibine iletirken, elde edilen veriler dijital platformlar üzerinden doğrulandı. Akreditasyon alanında yapılan değerlendirmede, ülkelerin sahip olduğu bölgesel ve uluslararası MLA ve MRA anlaşmalarının yanı sıra IAF MLA ve ILAC MRA kapsamlarındaki akredite kuruluş sayıları göz önüne alındı.

Küresel Kalite Altyapı Endeksi raporu, ilk kez 2020 sonuçlarını içerecek şekilde 2021’de yayımlandı.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRKAK, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin, ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla merkezi Ankara’da olmak üzere 1999’da kuruldu.

Dışişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren TÜRKAK’ın, “uygunluk değerlendirme alanındaki akreditasyon hizmetlerini ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır ve güvenilir şekilde sunma, toplumda akreditasyonla ilgili farkındalığı artırma ve uluslararası akreditasyon kurallarının belirlemesinde etkin rol alma” gibi önemli görevleri bulunuyor.

SondakikaWorld CEO | Co Founder | Web Developer | Graphic Designer

Tepkiniz nedir?

İlgili Yazılar

1 of 7.641

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir